Website Banner
       
        PROGRAM PLC                  PROGRAM HMI                 PROGRAM SCADA       Plant Concrete
mixing        DATA BASE , REPORT 
            
                                    
 
  


  


 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน้าเวปเพจ NW infinity
ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม โดยสินค้าหลักที่จำหน่าย ได้แก่ PLC,
Touch srceen, SCADA รวมไปถึงงานให้บริการ   ออกแบบและติดตั้ง ระบบอัตโนมัติ  และงานเขียนโปรแกรม ให้กับเครื่องจักรหรือระบบต่าง ๆเพื่อ ควบคุมอุปกรณ์ให้เป็นอัตโนมัติ และยังสามารถเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการผลิต เช่น อุณหภูมิ แรงดัน กระแสไฟฟ้า เป็นต้น 


            OUR PRODUCT                   


 ENGINEERING AND SERVICE

 
Current Pageid = 1